O knihovně

Výroční zpráva za rok 2015

Knihovně na Vinohradech v roce 2015 oslavila 130. výročí od svého vzniku. Úspěšně se rozrůstá a opět uspořádala řadu zajímavých akcí a přilákala mnoho nových čtenářů. Počet zaregistrovaných dětí dokonce předstihl počet čtenářů nad 15 let.

Fond knihovny nabízí přes 60 000 knih a 27 titulů časopisů a novin.
V roce 2015 bylo registrováno 1 204 dospělých čtenářů a 1 226 dětí do 15 let.
Oddělení pro dospělé uspořádalo 99 akcí, kterých se zúčastnilo 637 návštěvníků.
V oddělení pro děti to bylo 5 956 návštěvníků na 255 akcích…

…další podrobnosti a zajímavosti si můžete přečíst ve Výroční zprávě za tento rok:

 

Kariéra, nabídky spolupráce

V současnosti máme v knihovně všechna pracovní místa obsazena.

 

Historie knihovny

  • Knihovna byla založena roku 1885 pracovníky bývalého Pražského ředitelství pošt a telegrafů.
  • Po roce 1918 nesla název Knihovna poštovních konceptních úředníků v Praze.
  • V době okupace Československa se stala jedním z center odboje.
  • Roku 1945 byl název změněn na Bezručovu knihovnu poštovních zaměstnanců.
  • V letech 1954-1959 nesla název Bezručova knihovna Závodního klubu spojařů v Radiopaláci (na Vinohradské ulici).
  • V roce 1959 byla Bezručova knihovna Závodního klubu spojařů sloučena s knihovnou Ústředního kulturního domu pracujících na železnici a v dopravě Praha, dále nesla název Bezručova knihovnu ÚKDDS (ÚKDŽ). Sídlila v prostorách Národního domu na Vinohradech (Náměstí Míru).
  • Od roku 1996 působila jako Knihovna na Vinohradech v Korunní ulici 15 na Vinohradech.
  • V roce 2007 se Knihovna na Vinohradech přestěhovala do nových prostor na adrese Vinohradská 69, Praha 2, kde sídlí dodnes.
  • V roce 2010 Knihovna na Vinohradech oslavila 125. výročí svého vzniku.